Search form

Levitiko 8:16

16Pea naʻa ne ʻave ʻae ngako kotoa pē naʻe ʻi loto, mo e ʻahu mei ʻolunga ʻi he ʻate, mo e kofuua ʻe ua, mo hona ngako, pea tutu ia ʻe Mōsese ʻi he funga feilaulauʻanga.