Search form

Levitiko 8:18

18¶ Pea naʻa ne ʻomi ʻae sipitangata ki he feilaulau tutu: pea hilifaki ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha honau nima ki he ʻulu ʻoe sipitangata.