Search form

Levitiko 8:2

2“Ke ke ʻave ʻa ʻElone mo hono ngaahi foha, mo e ngaahi kofu mo e lolo ʻoe fakatapui, mo e pulu ki he feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ʻe ua, mo e kato mā taʻefakalēvani;