Search form

Levitiko 8:21

21Pea fufulu ʻe ia ʻae toʻotoʻonga mo e keukeu ʻaki ʻae vai; pea tutu ʻe Mōsese hono kotoa ʻoe sipitangata ʻi he funga feilaulauʻanga: ko e feilaulau tutu ia ko e meʻa namu kakala, ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova: ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.