Search form

Levitiko 8:24

24Pea ne ʻomi ʻae ngaahi foha ʻo ʻElone, pea ʻai ʻe Mōsese ʻae toto ki honau muʻa telinga toʻomataʻu, pea ki he motuʻa nima ʻo honau nima toʻomataʻu, pea ki he motuʻa vaʻe ʻo honau vaʻe toʻomataʻu: pea naʻe luluku ʻaki ʻe Mōsese ʻae toto ʻae funga feilaulauʻanga ʻo takatakai.