Search form

Levitiko 8:28

28Pea naʻe toʻo ia ʻe Mōsese mei honau nima, ʻo ne tutu ia ki he funga ʻoe feilaulauʻanga ki he meʻa tutu: ko e ngaahi meʻa ʻoe fakanofo ko e meʻa namu kakala ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi kia Sihova.