Search form

Levitiko 8:31

31¶ Pea naʻe fekau ʻe Mōsese kia ʻElone pea ki hono ngaahi foha, “Haka ʻae kakano ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai: pea kai ia ʻi ai, mo e mā ʻoe ngaahi fakanofo ʻoku ʻi he kato, ʻo hangē ko ʻeku fekau, ʻo pehē, Ko ʻElone mo hono ngaahi foha tenau kai ia.