Search form

Levitiko 8:35

35Ko ia te mou nofomaʻu ai ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai ʻi he ʻaho mo e pō ʻi he ʻaho ʻe fitu, ʻo tauhi ʻae fekau ʻa Sihova; telia naʻa mou mate: he kuo pehē hono fekauʻi au.”