Search form

Levitiko 9:10

10Ka ko hono ngako, mo e kofuua, mo e ʻahu ʻoku ʻi ʻolunga ʻi he ʻate ʻoe feilaulau koeʻuhi ko e angahala, naʻa ne tutu ia ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.