Search form

Levitiko 9:17

17Pea naʻa ne ʻomi ʻae feilaulau meʻakai, pea ne toʻo ʻae mahoaʻa ʻo ia, ʻo ne tutu ia ki he funga feilaulauʻanga, ʻo ofi ki he feilaulau tutu ʻoe pongipongi.