Search form

Levitiko 9:21

21Pea ko e fatafata mo e alanga muʻa toʻomataʻu naʻe taʻaloʻalo ʻaki ʻe ʻElone ko e feilaulau taʻaloʻalo ia ʻi he ʻao ʻo Sihova; ʻo hangē ko e fekau ʻa Mōsese.