Search form

Levitiko 9:22

22Pea naʻe hiki ʻe ʻElone hono nima ki ʻolunga ki he kakai, ʻo ne tāpuaki ʻakinautolu, pea ʻalu hifo ia mei heʻene ʻatu ʻae feilaulau maʻae angahala, mo e feilaulau tutu, mo e feilaulau fakamelino.