Search form

Levitiko 9:23

23Pea naʻe ʻalu ʻa Mōsese mo ʻElone ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, pea haʻu mei ai mo e tāpuaki ki he kakai: pea naʻe hā mai ʻae nāunau ʻo Sihova ki he kakai kotoa pē.