Search form

Levitiko 9:24

24Pea naʻe haʻu ai ʻae afi mei he ʻao ʻo Sihova, ʻo ne fakavela ke ʻosi ʻae feilaulau tutu mo e ngako ʻi he funga ʻoe feilaulauʻanga: pea ʻi he mamata ki ai ʻae kakai kotoa pē, naʻa nau kalanga, pea tō fakafoʻohifo ki honau mata.