Search form

Levitiko 9:4

4Pea mo e pulu mo e sipitangata ko e feilaulau fakamelino, ke feilaulau ʻaki ʻi he ʻao ʻo Sihova; mo e feilaulau meʻakai kuo felingiʻaki ʻae lolo: he ko e ʻaho ni ʻe hā mai ʻa Sihova kiate kimoutolu.”