Search form

Levitiko 9:5

5¶ Pea naʻa nau ʻomi ʻaia naʻe fekau ʻe Mōsese ki he fale fehikitaki ʻoe kakai: pea naʻe ʻunuʻunu atu ʻae kakai kotoa pē ʻo tuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova.