Search form

Levitiko 9:7

7Pea pehē ʻe Mōsese kia ʻElone, “ʻAlu ki he feilaulauʻanga, ʻo ʻatu ʻa hoʻo feilaulau maʻae angahala, mo hoʻo feilaulau tutu, pea fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko koe, pea maʻae kakai: pea ʻatu ʻae feilaulau ʻae kakai, mo fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko kinautolu; ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova.”