Search form

Levitiko 9:9

9Pea naʻe ʻomi ʻe he ngaahi foha ʻo ʻElone ʻae toto kiate ia: pea naʻa ne ʻai hono tuhu ki he toto, ʻo ne ʻai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga, ʻo ne lingi ʻae toto ki he tefitoʻi feilaulauʻanga: