Search form

Nomipā 1:18

18Pea naʻa nau fakataha ʻae kakai kotoa pē ʻi he ʻuluaki ʻaho ʻo hono ua ʻoe māhina, pea naʻa nau fakahā honau hokohoko ʻi honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau mo e lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, mei hono uofulu tupu ʻoe taʻu ʻo fai hake.