Search form

Nomipā 1:20

20¶ Pea ko e fānau ʻa Lupeni, ko e ʻuluaki foha ʻo ʻIsileli, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, ʻae tangata kotoa pē, mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau;