Search form

Nomipā 1:22

22¶ Ko e fānau ʻa Simione, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻakinautolu naʻe lau ʻiate kinautolu, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa taki taha, ʻae tangata kotoa pē mei hono taʻu ʻe uofulu ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau;