Search form

Nomipā 1:4

4Pea ʻe fakataha mo kimoua ha tangata ʻe tokotaha mei he faʻahinga kotoa pē; ko ia taki taha ʻoku ʻeiki ʻi he fale ʻo ʻene ngaahi tamai.”