Search form

Nomipā 1:40

40¶ Ko e fānau ʻa ʻAseli, ʻi honau ngaahi toʻutangata, mo honau ngaahi faʻahinga, ʻi he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, ʻo fakatatau ki he lau ʻoe ngaahi hingoa, mei hono taʻu ʻe uofulu, ʻo fai hake, ʻakinautolu kotoa pē naʻe mālohi ke ʻalu atu ke tau;