Search form

Nomipā 1:52

52Pea ko e fānau ʻa ʻIsileli tenau fokotuʻu ʻa honau ngaahi fale fehikitaki, ʻae tangata taki taha ki hono ʻapitanga, pea mo e tangata taki taha ki hono fuka, ʻi honau ngaahi faʻahinga.