Search form

Nomipā 10:14

14Pea naʻe muʻomuʻa ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻoe fānau ʻa Siuta ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi naʻe pule ia ki heʻene kautau.