Search form

Nomipā 10:17

17Pea naʻe vete hifo ʻae fale fehikitaki; pea ko e ngaahi foha ʻo Kesoni mo e ngaahi foha ʻo Melali naʻa nau hiki atu, ʻo fua ʻae fale fehikitaki.