Search form

Nomipā 10:18

18¶ Pea naʻe hiki atu ʻae fakaʻilonga ʻoe fakataha ʻo Lupeni ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻIlisua ko e foha ʻo Setiua naʻe pule ia ki heʻene kautau.