Search form

Nomipā 10:29

29¶ Pea naʻe pehē ʻe Mōsese kia Hopapi, ko e foha ʻo Lakueli ko e Mitiane, ko e tamai ʻa Mōsese ʻi he fono, “ʻOku mau fononga ki he potu ʻaia kuo pehē ki ai ʻe Sihova, Te u foaki ia kiate kimoutolu: haʻu ke tau ō, pea te mau fai lelei kiate koe: he kuo folofola lelei ʻa Sihova ki ʻIsileli.”