Search form

Nomipā 10:8

8¶ “Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻElone, ko e kau taulaʻeiki, tenau ifi ʻae ongo meʻalea; Pea ʻe tuku ia ko e talatuku ki homou ngaahi toʻutangata ʻo lauikuonga.