Search form

Nomipā 13:17

17¶ Pea naʻe fekau ʻe Mōsese ʻakinautolu kenau matakiʻi ʻae fonua ko Kēnani, ʻo ne pehē kiate kinautolu, “Mou ʻalu hake ʻi he hala ki he potu tonga, pea te mou hake ki he moʻunga: