Search form

Nomipā 14:12

12Te u taaʻi ʻaki ʻakinautolu ʻae mahaki fakaʻauha, pea te u liʻaki ʻakinautolu, pea te u ngaohi ko e koe puleʻanga lahi mo mālohi ʻiate kinautolu.”