Search form

Nomipā 18:17

17Ka ko e ʻuluaki fānau ʻae fanga pulu, pea mo e ʻuluaki fānau ʻae sipi, pea mo e ʻuluaki fānau ʻae kosi, ʻe ʻikai te ke huhuʻi ia; he ʻoku māʻoniʻoni ia: pea te ke luluku ʻaki honau toto ʻae feilaulauʻanga, pea te ke tutu honau ngako ko e feilaulau kuo ngaohi ʻaki ʻae afi, ko e meʻa namu kakala kia Sihova.