Search form

Nomipā 18:19

19Ko e ngaahi feilaulau hiki hake ʻoe ngaahi meʻa tapu kotoa pē, ʻaia kuo ʻange ʻe he fānau ʻa ʻIsileli kia Sihova, kuo u foaki ia kiate koe, mo ho ngaahi foha, pea mo ho ngaahi ʻofefine fakataha mo koe, ʻi he fekau ʻo lauikuonga: ko e fuakava ia kiate ko e ʻoe māsima ʻi he ʻao ʻo Sihova, fakataha mo ho hako ʻo lauikuonga.”