Search form

Nomipā 18:3

3Pea tenau tokanga ki hoʻo ngāue, mo e tauhi kotoa pē ʻoe fale fehikitaki: kaeʻoua tenau haʻu ke ofi ki he ngaahi ipu ʻoe faletapu mo e feilaulauʻanga, telia naʻa nau mate ai, mo kimoutolu foki.