Search form

Nomipā 18:4

4Pea tenau fakataha ʻakinautolu kiate koe, ʻo tokanga ki he tauhi ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai, ki he ngāue kotoa pē ʻoe fale fehikitaki: pea ʻe ʻikai haʻu ha muli ke ofi kiate kimoutolu.