Search form

Nomipā 18:8

8¶ Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia ʻElone, ʻo pehē, “Kuo u foaki foki kiate ko e ʻae tauhi ʻo ʻeku feilaulau hiki hake ʻi he ngaahi meʻa tapu kotoa pē ʻae fānau ʻa ʻIsileli; kuo u foaki ia kiate ko e koeʻuhi ko e fakanofo, pea ki ho ngaahi foha, ʻi he talatuku ʻo lauikuonga.