Search form

Nomipā 2:10

10¶ Pea ʻe tuʻu ʻi he feituʻu tonga ʻae fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Lupeni ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi matatau; pea ko ʻIlisua ko e foha ʻo Setiua ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Lupeni.