Search form

Nomipā 2:25

25¶ Pea ʻe tuʻu ʻi he potu tokelau ʻae fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Tani ʻi heʻenau ngaahi matatau: pea ko ʻEhiesa ko e foha ʻo ʻAmisatai ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Tani.