Search form

Nomipā 2:27

27Pea ko kinautolu ʻoku hoko nofo mo ia ko e faʻahinga ʻo ʻAseli: pea ko Pakieli ko e foha ʻo ʻOkilani ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa ʻAseli.