Search form

Nomipā 2:3

3Pea ʻe nofo ʻi he potu hahake ʻo hangatonu ki he hopoʻangalaʻā, ʻakinautolu ʻoe fakaʻilonga ʻoe ʻapitanga ʻo Siuta ʻi heʻenau ngaahi matatau: pea ko Nasoni ko e foha ʻo ʻAminitapi ʻe ʻeikitau ia ʻi he fānau ʻa Siuta.