Search form

Nomipā 21:27

27Pea ko ia ʻoku pehē ai ʻakinautolu ʻoku faʻa lea ʻi he lea fakatātā,

“Haʻu ki Hesiponi,

langaʻi hake mo teuteu ʻae kolo ʻo Sihoni.