Search form

Nomipā 3:21

21Pea naʻe ʻia Kesoni ʻae faʻahinga ʻoe kau Lipinai, mo e faʻahinga ʻoe kau Simi; pea ko e ngaahi faʻahinga ʻoe kau Kesoni ʻakinautolu ni.