Search form

Nomipā 3:25

25Pea ko e ngāue ʻae ngaahi foha ʻo Kesoni ki he fale fehikitaki ʻoe kakai, ko e faletapu, pea mo e fale fehikitaki, mo hono pulonga, pea mo e puipui ʻoe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai.