Search form

Nomipā 3:46

46Pea koeʻuhi ko kinautolu, ʻe huhuʻi ʻae toko uangeau mo e toko fitungofulu ma toko tolu ʻoe ʻuluaki tama ʻi he fānau ʻa ʻIsileli, ʻakinautolu kuo tokolahi hake ʻi he kau Livai;