Search form

Nomipā 3:51

51Pea naʻe ʻatu ʻe Mōsese ʻae ngaahi paʻanga kuo huhuʻi ʻaki ʻakinautolu kia ʻElone mo hono ngaahi foha, ʻo hangē ko e folofola ʻa Sihova, pea hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.