Search form

Nomipā 4:14

14Pea tenau tuku ki ai hono ngaahi ipu kotoa pē, ʻaia ʻoku nau ngāueʻaki ki ai, ʻio, ʻae ngaahi ipu ʻaiʻanga afi, mo e ngaahi huhu, pea mo e ngaahi huo, pea mo e ngaahi ipu luoluo, ko e ngaahi ipu kotoa pē ʻoe feilaulauʻanga; pea tenau ʻuʻufi ʻaki ia ʻae kiliʻi pasia, pea tuku ki ai hono ʻakau haʻamo.