Search form

Nomipā 4:15

15Pea ka fakaʻosi ʻe ʻElone mo hono ngaahi foha ʻae fakapulonga ʻoe faletapu, pea mo hono ngaahi nāunau kotoa pē, pea ka hiki atu ʻae ʻapitanga; ʻe toki haʻu ʻae ngaahi foha ʻo Kohate ʻo fata ia: kaeʻoua naʻa nau ala ki ha meʻa tapu, telia naʻa nau mate ai. Ko e ngaahi meʻa ni ko e kavenga ia ʻae ngaahi foha ʻo Kohate ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai.