Search form

Nomipā 4:25

25Pea tenau fua ʻae ngaahi puipui ʻoe fale fehikitaki, pea mo e fale fehikitaki ʻoe kakai, ko hono fakapulonga, pea mo e ʻuʻufi kiliʻi pasia ʻoku ʻuʻufi ʻaki ia, pea mo e puipui ʻoe matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai,