Search form

Nomipā 4:34

34¶ Pea naʻe lau ʻe Mōsese mo ʻElone mo e houʻeiki ʻoe kakai ʻae ngaahi foha ʻoe kau Kohate ʻi honau ngaahi faʻahinga, pea mo e fale ʻo ʻenau ngaahi tamai,