Search form

Nomipā 4:41

41Ko kinautolu ni naʻe lau ʻi he fānau ʻoe ngaahi foha ʻo Kesoni, ʻiate kinautolu kotoa pē ʻe ngofua ke fai ʻae ngāue ʻi he fale fehikitaki ʻoe kakai, ʻakinautolu naʻe lau ʻe Mōsese mo ʻElone ʻo fakatatau ki he fekau ʻa Sihova.